ร่วมอบรม เรื่อง "Forensic Accounting : การบัญชีนิติวิทยา" ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ GIN Conference

วันที่ 28 ส.ค. 2563

                                   วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
     ร่วมอบรม เรื่อง "Forensic Accounting : การบัญชีนิติวิทยา”ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ GIN Conference  ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบแขนงใหม่
     ที่ผนวกความรู้ทางการเงินการบัญชีและแนวคิดทางด้านการสืบสวนสอบสวนเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ สืบสวนและสอบสวนข้อมูล
     ทางการเงินเพื่อพิสูจน์หรือเพื่อหาหลักฐานประกอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตโดยเฉพาะ โดยมี นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ
     บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จำนวนคนอ่าน 286 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]