เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย

วันที่ 30 ก.ค. 2563

                     วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย
        สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง กลุ่มเกษตรกร
        มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 8,151,007.15 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 406,775.99 บาท
จำนวนคนอ่าน 326 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]