สตส.ลำปาง ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์

วันที่ 1 ก.ค. 2563

                         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
       30 มิถุนายน 2563 ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด
       สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด
และสหกรณ์การเกษตร
       เมืองปาน จำกัด เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริง และแนะนำวิธีการปฏิบัติในการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายละเอียดสินค้าคงเหลือของสหกรณ์
       ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ต่อไป
จำนวนคนอ่าน 362 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]