เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด

วันที่ 18 ส.ค. 2563

                   วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์​ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
          เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง
          จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 11,166,413.83 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 257,397.16 บาท มีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน
          763 ราย
จำนวนคนอ่าน 293 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]