เข้าร่วมตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 13 ก.ค. 2563

                      วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 
        พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
        กรมสามัญศึกษาลำปาง จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง จำกัด ณ ห้องประชุมของสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 374 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]