สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 26 ส.ค. 2564

              วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง 
          พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายโอภาส ทองยงค์
          อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
          อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 122 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]