สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 6 ส.ค. 2564

            วันที่ 6 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
          จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป พร้อมทั้ง
          ให้ข้อเสนอแนะ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล
          อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 121 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]