สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด

วันที่ 11 ส.ค. 2564

               วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
    เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด ของแปลงใหญ่่ข้าว หมู่ 11 ตำบลเวียงตาล
    อำเภอห้างฉัตร โดยได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อ รถเกี่ยวข้าว เครื่องสีข้าวพร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่สามารถดำเนินการจัดทำบัญชี
    ตามคู่มือที่ได้กำหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จำนวนคนอ่าน 104 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]