ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 19 ส.ค. 2564

                                 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และนางภิรมย์ญา วิเชียร
          นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี
          ข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของ
          สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด โดยมี นายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
          สหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 105 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]