สตส.ลำปาง ร่วมประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง ในระบบ CAD PERSONAL ผ่านระบบ ZOOM Meeting

วันที่ 30 ก.ค. 2564

      วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
   พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ในระบบ
   CAD PERSONAL ACC โดยมี นางพจนีย์ แสนลา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบสื่อสารทางไกล
   (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 100 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]