สตท.7 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom Meeting

วันที่ 24 ส.ค. 2564

                   วันที่ 24 สิงหาคม 2564 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
            ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ด้วยโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
            (FAS) รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom Meeting
            ให้แก่ สหกรณ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมลำปาง จำกัด จังหวัดลำปาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรมระบบ
            บัญชีฯ มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จำนวนคนอ่าน 116 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]