เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ

วันที่ 24 ก.พ. 2558

                      ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
       นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และ
       นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมซักซ้อม
       การปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา
       ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท และ 10,000
       ล้านบาท) สำหรับคณะกรรมการของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและบุคลากร
       ของ สตส. โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
       สหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา
       จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จำนวนคนอ่าน 383 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]