สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2558 “Quality Excellency 2558 ปีแห่งความเป็นเลิศด้านคุณภาพ”

วันที่ 11 มี.ค. 2558

                  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
        นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมงาน
        การประชุมสัมมนาวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2558 
        "Quality Excellency 2558 ปีแห่งความเป็นเลิศด้านคุณภาพ"
พร้อมจัดพิธีมอบ
        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านต่างๆ
        ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
จำนวนคนอ่าน 424 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]