สตส.ลำปาง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสามัคคี ประจำปี 2558

วันที่ 10 มี.ค. 2558

                        วันที่ 10 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
     นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ
     และบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี
     ประจำปี 2558  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ
     ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมี
     ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
     การแข่งขัน  ณ บลูโอ สยาม พารากอน อาคารศูนย์การค้าสยาม พารากอน ชั้น 5
     เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
จำนวนคนอ่าน 669 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]