สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558

วันที่ 5 มี.ค. 2558

                           เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
  นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  เข้าร่วมทำบุญตักบาตร
  เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558  พร้อมสักการะพระประธาน เพื่อเสริมสร้างความเป็น
  สิริมงคล ณ พระอารามหลวงวัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 384 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]