โครงการ “ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี แห่งการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 6 มี.ค. 2558

                      ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
  นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ
  พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด  ร่วมโครงการ "ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
  ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี แห่งการสถาปนา
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 730 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]