ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ วันสหกรณ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558

วันที่ 26 ก.พ. 2558

                       เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
  นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากร
  ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ในงาน "กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 16 
  ประจำปี 2558”
  โดยได้รับเกียรติจาก นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการ
  จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ 
  พนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม 
  สานสัมพันธ์ร่วมกัน ณ ที่ทำการสหกรณ์นิคมห้างฉัตร อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
                       กิจกรรมงาน "กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์" เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางหน่วยงานสหกรณ์
  ในจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
  พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"
   และเพื่อเป็นการ
  สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรของสหกรณ์ กับ บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง ให้มี
  ความเข้มแข็งและมั่นคงตลอดไป
จำนวนคนอ่าน 436 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]