เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง”

วันที่ 18 มี.ค. 2558

                     ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
       นางนิรชา สวยสด และ นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
       เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญา
       ค้ำประกันและสัญญาจำนอง” (ฉบับแก้ไข) โดย กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงาน
       สหกรณ์จังหวัด ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท
       อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 386 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]