ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง จำกัด

วันที่ 11 มี.ค. 2558

                    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
       นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่
       สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง จำกัด
       เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและ
       ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสด็จวน-
       ชยางค์กูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 452 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]