ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง

วันที่ 12 มี.ค. 2558

                           ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
         ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการดีเด่น และผู้สอบบัญชีดีเด่น โดย
         ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อ
         เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา
         กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีที่ 63 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จำนวนคนอ่าน 474 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]