อตส.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสครบรอบ 63 ปี แห่งการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 12 มี.ค. 2558

           เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อ
    ความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ
    วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีที่ 63 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จำนวนคนอ่าน 465 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]