สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง”

วันที่ 12 มี.ค. 2558

                     เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีเปิด
    โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ โรงเรียน
    ชุมชนบ้านสา หมู่ 4 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน
    ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน 
                      ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางบัญชี
    แก่เกษตรกร เยาวชนและบุคคลทั่วไป โดยบริการด้านการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน
    บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในการทำ
    บัญชี และสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
จำนวนคนอ่าน 445 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]