ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 21 มี.ค. 2562

                            วันที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
         ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
         แนะนำการบันทึกบัญชีผ่าน Appilcation SmartMe แก่ประชาชนทั่วไป โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
         ในพิธี มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 75 ราย ณ โรงเรียนบ้านแม่ฮ่างวิทยา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 387 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]