สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดและอบรมขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 18 มี.ค. 2562

                วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดและอบรมขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
     ตามแนวพระราชดำริ
เพื่อให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยแก่ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ 
     "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ รุ่น "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 406 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]