เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด

วันที่ 26 มี.ค. 2562

                วันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
       เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด เพื่อรับรองงบการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ และแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
       จากการตรวจสอบบัญชี รวมถึงแนะนำให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ต่อไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด
       อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 366 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]