ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 26 มี.ค. 2562

                   วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด
         แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา
         ข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด โดยมี นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 347 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]