สตส.ลำปาง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 7 มี.ค. 2562

                                   วันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
         โดยให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนะนำ Appilcation SmartMe
         แก่ประชาชนทั่วไป โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนและประชาชนทั่วไปมารับบริการ จำนวน
         39 ราย ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 457 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]