โครงการ "ลำปางสะอาด"

วันที่ 8 มี.ค. 2562

                               วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการ "ลำปางสะอาด" ปีงบประมาณ 2562 ในกิจกรรม
          รักษาความสะอาดถนน ลำปาง-เชียงใหม่ จุดที่ 6 (กม.ที่ 1 ถึง กม.ที่ 3) ระยะทาง 7 กิโลเมตร โดยร่วมกันทำความสะอาดถนนและบริเวณ
          โดยรอบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณแยกภาคเหนือ-ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 376 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]