สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด

วันที่ 28 ก.พ. 2566

               วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวพิศาริณีย์ อินหันต์ 
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ วัดเกาะคา ตำบลเกาะคา 
 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 12,031,096.45 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 330,468.22 บาท 
 มีสมาชิกจำนวน 358 ราย
จำนวนคนอ่าน 82 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]