เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด

วันที่ 28 ม.ค. 2566

          วันที่ 28 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
     เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
     และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ณ ณ ห้องประชุมชั้น 8 ตึกผู้ป่วยนอก
     โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 1,599,721,475.52บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ
     45,722,485.76 มีสมาชิกจำนวน 2,197 ราย
จำนวนคนอ่าน 14 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]