สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 3 ก.พ. 2566

                     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน
      ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้
      และให้ข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และ
      บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยถ่ายทอดผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 85 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]