สตส.ลำปาง มอบสื่อการเรียนรู้ต้นทุนอาชีพและโอ่งพอเพียงให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันที่ 9 มี.ค. 2566

                      วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และ นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร
      นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ได้มอบสื่อการเรียนรู้ต้นทุนอาชีพและโอ่งพอเพียงให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
      สินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอห้างฉัตร
      และศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 52 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]