สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสถานที่ทำงานที่น่าอยู่

วันที่ 1 ก.พ. 2566

                  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
         สุขภาพพลานามัยที่ดีของบุคลากร ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสถานที่ทำงานน่าอยู่ รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ ซึ่งเป็นการ
         สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและแผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
         อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 12 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]