ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานนวัตกรรม Smart 4M สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด

วันที่ 3 ก.พ. 2566

             วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นายธนภัทร กำเนิด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วม
         ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานนวัตกรรม Smart 4M เพื่อให้
         สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 15 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]