วันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2562

วันที่ 25 เม.ย. 2562

                      วันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงาน วันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
        ประจำปี 2562
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงประกอบ
        พระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
        ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 332 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]