สตส.ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 25 เม.ย. 2562

                     วันที่ 25 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยให้ความรู้
        ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ และการวิเคราะห์ต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ที่ผู้มารับการบริการรู้รายได้และต้นทุนค่าใช้จ่าย
        เพื่อการวางแผนการใช้จ่ายและแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนะนำการบันทึกบัญชีผ่าน Appilcation SmartMe ให้แก่ผู้มารับบริการ
        จำนวน 56 ราย โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา หมู่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง
        อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 401 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]