ร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันที่ 17 เม.ย. 2562

    วันที่ 17 เมษายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เนื่องในเทศกาล
   สงกรานต์ ประจำปี 2562
และร่วมขอพร รดน้ำดำหัว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประจวบ กันธิยะ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์  และ
   นายสมเกียรติ ตันตระกูล ตามประเพณีโบราณ มีหน่วยงานทุกภาคส่วนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมพิธีพร้อมกัน โดยนำน้ำขมิ้นส้มป่อย และ
   สิ่งของดำหัว ตามแบบประเพณีของชาวไทยล้านนา นำมาเพื่อขอขมาและขอพร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 432 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]