สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 19 เม.ย. 2562

                     วันที่ 19 เมษายน 2562 นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ
        และบุคลากรในสังกัด จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน ให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทาง
        เดียวกัน บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ในการนี้หัวหน้าสำนักงานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการใช้ข้อมูลจากระบบ Smart Monitor
        เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการตรวจสอบบัญชีต่อไป ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
        จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 386 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]