บุคลากร สตส.ลำปาง ร่วม "สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ" หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง

วันที่ 19 เม.ย. 2562

                  วันที่ 19 เมษายน 2562 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วม "สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ" นายมานะ โภคินมาศ
       หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2562 เพื่อแสดงถึงความกตัญญู และเป็นการสืบสานประเพณีไทย
       ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 413 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]