รตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7"

วันที่ 24 เม.ย. 2566

          วันที่ 24 เมษายน 2566 นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตาม
    ผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7"
เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรค
    การปฏิบัติงานในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน และสามารถให้
    ข้อเสนอแนะและพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในไตรมาส 3 – 4 ของงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร
    ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่
    และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม
ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง
    จังหวัดลำพูน
จำนวนคนอ่าน 21 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]