ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 เม.ย. 2566

            วันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 
  "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการ
  จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ทำบุญ น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต และ
  ฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ให้กลับคืนสู่สังคมไทย นำพาไปสู่ความสงบแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ณ วัดม่อนกระทิง
  ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 22 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]