สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน

วันที่ 27 เม.ย. 2566

             วันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและ
      หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ครั้งที่ 4/2566
โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการ
      จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม
เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือ
      ข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไป
      ปฏิบัติ และแนะนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 21 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]