ชมรมสหกรณ์จังหวัดลำปาง รดน้ำดำหัว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 21 เม.ย. 2566

       วันที่ 21 เมษายน 2566 ชมรมสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
    เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
ทั้งนี้ได้กล่าวให้พรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องด้วยพิธีการดำหัวเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
    เพื่อสูมาคารวะและเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
    ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 79 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]