อบรมบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ สมาชิกโครงการสายใยรัก ปี 2557

วันที่ 28 ก.พ. 2557

                        สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  โดย นางนิรชา สวยสด
       นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชี
       รับ-จ่าย ในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ สมาชิกโครงการสายใยรัก ปี 2557
       ณ ศุนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ
       อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 385 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]