สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรปราดเปรื่อง หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

วันที่ 11 มี.ค. 2557

                  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  โดย
    นางศศิธร พันธุ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  ร่วมเป็นวิทยากร
    ฝึกอบรมเกษตรปราดเปรื่อง หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer   โดย
    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  โดยมี นสพ.พงศ์พัฒน์ ขัดพันธุ์  ปศุสัตว์จังหวัด
    ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 420 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]