กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557

วันที่ 26 ก.พ. 2557

                     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     นำโดย  นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ในงาน "กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์
     ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557"  โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน  โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ
     สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสหกรณ์  และข้าราชการ
     ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกัน  ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
     อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
                    กิจกรรมงาน "กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์" เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางหน่วยงานสหกรณ์
     ในจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราช
      วรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" และเพื่อเป็นการสร้างเสริม
      สัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรของสหกรณ์ กับ บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
      เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง ให้มี
      ความเข้มแข็งและมั่นคงตลอดไป
จำนวนคนอ่าน 463 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]