สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง”

วันที่ 24 ก.พ. 2557

                            เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     โดย  นายสุวิทย์ อริยะสม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  ร่วมเปิดโครงการ
     "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ บริเวณ
     สวนสาธารณะเมืองเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการ
     ทางบัญชีให้ความรู้แก่เกษตรกร เยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับบริการด้านการ
     จัดทำบัญชีรับจ่าย- ในครัวเรือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุน
     อาชีพ โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 514 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]