สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2557

วันที่ 16 มิ.ย. 2557

                         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
   นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
   พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ  จัดประชุม
   สำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   ลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 577 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]