สตส.ลำปาง ร่วมบูรณาการติดตามผลโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร

วันที่ 19 มิ.ย. 2557

                       เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
           โดย  นางศศิธร พันธ์เสนา  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
           ร่วมบูรณาการติดตามผลโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่
           ที่มีศักยภาพ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร และตำบลชมพู อำเภอเมือง
           ลำปาง โดยได้ติดตามการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ
           ทั้ง 2 พื้นที่ ณ เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 456 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]