สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกิจกรรม “การดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน”

วันที่ 25 มิ.ย. 2557

                    เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย
        นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
        ร่วมกิจกรรม "การดำนาปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดิน” โดยมี
        นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ แปลงนา
        เกษตรกร บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 550 คน จำนวนคนโหวต 6 คน

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]